Dansk M/1867

Denmark

Sabelbajonett for dansk Remingtongevær M/1867 og M/1867-96.

Den danske 11.35 mm Remingtonriflen, som ble antatt i 1867 ble det gitt en sabelbajonett med quillon, (párerstang med krokform). Geværet som var randtent, ble produsert i København i 35.500 eksemplarer. Av disse ble 22.600 eksemplarer så sent som i 1896 endret til sentertenning.

Bajonetten ble produsert i et ukjent antall, men det ble produsert mer enn 30.000 bajonetter.

Sabelbajonetten ble produsert i Tyskland på følgende steder:
F. W. Holler, Solingen
Gebruder Weyersberg
Weyersberg, Kirschbaum & Co, Solingen
Alex. Coppel, Solingen

Låseknappen på hadde opprinnelig en bladfjær som er synlig på håndtaket, mens senere produserte bajonetter fikk en intern spiralfjær inne i håndtaket. Bajonetter produsert etter 27/5 1884 har denne interne spiralfjæren.

Bajonetten på bildet er av den første typen og har den eksterne, synlige fjæren til låsknappen.

I 1885 ble det besluttet å bytte ut låsknappen med en låsknapp produsert i stål.

Bajonetten ble gitt en lærbalg med munnblikk og doppsko i stål.

Bajonetten på bildet er en sjelden variant som mangler produsentmerke