Tidlig bajonett trolig 1730-1750

Norway  Denmark  Sweden  Germany  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  United States of America

Nederlandsk eksportbajonett til blant annet infanteri muskett ca 1745.

Disse døllebajonettene ble mest sannsynlig produsert i Nederland, men de kan kanskje også stamme fra Belgia. Bajonetten ble eksportert til en rekke land og ble trolig produsert i 1730 og 1740-årene.

Bajonetten finnes både med vanlig siksak-spor slik som på bajonetten på bildet. Den finnes også med L-spor. L-sporet er kanskje fra de tidligste bajonettene, siden siksak-sporet har et bedre design enn L-sporet.

Bajonetten er liten, lett og har et tveegget blad. Klingen har en karakteristisk sekskantet form nærmest døllen som avtar gradvis ut mot tuppen. Døllen er glatt og har ingen forsterkelsesring. Den har tydelig krave ved overgangen hals og klinge.

Bajonetten har en tydelig utstående krave

Bajonetten virker svært sped og spinkel i forhold til andre bajonetter fra omtrent den samme tiden, slik som den Dansk-Norske M/1746 bajonetten og den britiskproduserte Brown Bess bajonetten.

Dimensjoner i mm.

Lengde Lengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 410ca 305ca 69ca 25

Bruk i Danmark og Norge

Jeg kjenner ikke til at det finnes noen egen merking på bajonetter som har blitt brukt i Danmark eller Norge.I følge Aarum og Sægrov: «Døllebajonetten i norsk bruk», så fant de i Tøjhusmuseet i København fire eksemplarer tidfestet i tidsrommet mellom 1710-1715 .

Bruk i Sverige

Bajonetter av denne typen finner man også igjen i Sverige. Her ble de trolig gitt til de svenske styrkene på Gotland i 1808 eller 1812, når det ble satt opp egne styrker der etter krigen med Russland. Kilde: Per Holmbäck.

Bruk i Storbritannia og Nord-Amerika.

Storbritannia kjøpte mellom 1706 og 1759 inn titusenvis av musketter og bajonetter fra Nederland og Belgia. Men siden våpnene ble trolig vurdert til å være dårligere enn Brown Bess ble mange av dem sent til Amerika. Her ble den brukt av koloni-styrkene, som trengte våpen til krigene med Frankrike og mot indianerne. I følge emuseum.history.org mottok Virginia 2.000 nederlandske musketter med slike bajonetter produsert i Nederland, mens Nord Karolina mottok 1.000 musketter med bajonetter.