Svensk treningsbajonett 1850-tallet

Sweden

Svensk treningsdøllebajonett fra 1850-tallet.

Denne uvanlige skolebajonetten har et unikt s-formet flatt blad. Bajonetten er ikke skarp og har en butt tupp. Det antas at det ble laget omkring 40 slike bajonetter. Bajonetten finnes både nummerert og unummerert. Det høyeste serienummeret som er kjent er nr 36, og det er to kjente unummererte eksemplarer.

Lengde Lengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 470ca 420ca 67ca 20

Klingen har en uvanlig S-form. Det spekuleres i om bladet etterligner bladet til en yataghan-sabelbajonett. Klinger med yataghand-esign var populært på 1850-tallet.

Bajonetten på bildet mangler en utvendig langsgående «skive» som var festet på utsiden av bladet. Denne skiven har trolig ingen annen funksjon enn det estetiske.

Bladet er festet til døllen på en uvanlig måte. Bajonetten mangler tradisjonell hals.