Sabelkvast for Den Kongelige Livgarde i Danmark

Dansk sabelkvast (portepee) brukt av Den Kongelige Livgarde i Danmark

I Danmark har Den Kongelige Livgarde i dag fire forskjellige vaktlag (Vagthold). Disse vaktlagene kan man skille fra hverandre ved å se på fargen på sabelkvastene. Danskene bruker fargen rød for første vaktlag, hvit for andre og blå for tredje og gul for fjerde vaktlag.

Gul sabelkvast for Livgardens 4. vaktlag

Detalj sabelkvast