Permisjonsbajonett Erik Frost

Svensk permisjonsbajonett, Erik Frost

Frosts knivfabrik AB i Mora produserte permisjonsbajonetter eller permisjonsdolker på 40- og 50-tallet.

Kniven nedenfor er merket Erik Frost og har parerstang på begge sider av bladet. Det finnes også en type permisjonbajonetter med parerstang på bare en side.

Håndtaket er av elghorn og balgen er av frostlakkert stål. Henget er av brunt lær.

Klingebrystet på permisjonsbajonetten på bildet er merket «ERIK FROST MORA SWEDEN ROSTFRI». Bajonetten finnes også med andre merker.