Modifisert dansk M/1906 heng

Denmark

Det danske M/1906 henget ble laget til å brukes med M/1889-bajonetten.

Bajonett-tasken nedenfor er modifisert ved at sikringstroppen og messingfestet er fjernet slik at den nå passer til en tysk s84/98 bajonett. I tillegg er den øverste åpningen utvidet/kuttet ned slik at den tyske bajonetten passer inn lengre ned i henget.

Denne endringen ble trolig gjort av de tyske okkupasjonsstyrkene i Danmark under andre verdenskrig for at de skulle kunne bruke dansk utstyr sammen med tyske våpen. De tyske styrkene i Danmark to full kontroll over det danske militære utstyret etter augustopprøret 29. august 1943.

Etter krigens slutt ble den tyske K98-karabinen med tilhørende bajonett brukt av marinen i Danmark frem til 1950. Jeg har ikke funnet ut av om denne typen modifisert heng ble brukt etter krigen, men deler av marinen brukte fortsatt dansk utstyr etter krigen.