Majorfrakk hæren ca 1940

F til major i hæren brukt ca 1940

Frakken på bildet var tilhørende Major Alf L. Torpp.

Frakken til major Alf. L. Torpp. Frakken er navnet.

Pensjonert major Torpp fungerte som kommandant på Fredriksten festning i Halden i aprildagene 1940, med en liten vaktstyre på omkring 20 mann.

Major Alf L. Torpp styr. suppleant i DJ. 1942 års matrikel. Järnvägsmuseet (bildet er falt i det fri)

Fredriksten festning var på denne tiden uten ordentlig artilleri og det militære personellet hadde blitt flyttet til kampsonen i Indre Østfold

Major Torpp fikk ordre fra Divisjonskommandoen om at det ikke skulle heises flagg eller gjøres motstand på festningen, og da tyskernes hovedstyrke i området nådde Sarpsborg ble Fredriksten evakuert. Før han forlot festningen kuttet major Torpp linen på flaggstangen. Tanken var at det ikke skulle bli enkelt for tyskerne å heise hakekorsflagget.