M/1785

Norway  Denmark

Døllebajonet for infanterimuskett M/1785

Den dansk-norske infanterimusketten M/1785 ble approbert den 9. september 1785.

Geværet og bajonetten ble produsert i årene 1786 til 1789.  3.200 musketter ble levert i 1785, 3.500 i 1787, 1.500 i 1788 og 1.200 i 1789. Til sammen 9.400 bajonetter og musketter ble levert. Bajonetten er flat på den bredeste siden, og har hulsliping på de to andre.

Lengde Lengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 520ca 385ca 93ca 22,5

Bajonetten var den første som ble levert fra Kronborg med låsering. Denne låseringen mangler på bildene nedenfor.

M/1785-bajonett

Døllen på M/1785-bajonetten. Merket N. 205

Utsnitt av M/1785-bajonetten

Bajonetten på bildene nedenfor har fått en reprodusert låsering satt sammen av to forskjellige stykker slik som originalt.