Korporal UNIFIL

FN Korporaluniform

Uniform brukt av norsk FN-soldat ved UNIFIL.

Uniformen har  to snorer og korporaldistinksjoner, hvor den gule og grønne kavalerisnoren er på høyre skulder.