Korporal UNIFIL

FN Korporaluniform

Uniform brukt av norsk FN-soldat ved UNIFIL.

Uniformen har  to snorer og korporaldistinksjoner.

Den gule og grønne kavalerisnoren skal være på høyre skulder.