Døllebajonett til svensk kadettgevær M/1845

Sweden

Svensk kadettbajonett KM/1845

Ordet kadett er i militæret en betegnelse for en elev på en skole for offiserer. I tidligere tider kunne kadettene være svært unge, derfor trengte de våpen som var mindre i formatet enn det de voksne soldatene brukte. Ofte var disse våpnene en miniatyrutgave av de voksnes våpen.

KM/1845-kadettbajonett

Et slikt våpen er det svenske M/1845-kadettgeværet. I følge Per Holmbäck ble det totalt produsert 220 slike geværer på Husqvarna Våpenfabrikk. Geværet ble gitt en døllebajonett som ligner på en mindre utgave av de lange svenske infanteri-bajonettene M/1840 og M/1845 samt den litt kortere M/1845-marinebajonetten.

M/1840 (/-45) nederst, M/1845 marine i midten og KM/1845 kadett øverst

KM/1845 kadett til venstre, M/1845 marine til høyre.

Dimensjoner:

Lengde Lengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 535ca 478ca 54ca 19

Bajonetten har hulslipning på alle de tre sidene. Hulslipningen starter etter omkring 3,5 cm på den brede siden.

Døllen KM/1845-kadettbajonett