Frakk Generalmajor ca 1982

Frakk til Generalmajor ca 1982.

Generalmajor Svein Heglund var det ledene norske flyveresset under andre verdenskrig. Han hadde 16 1/3 nedskutte tyske fly. I tillegg 5 sannsynlige nedskutte og 4 1/3 skadde fly. Han er den eneste nordmann fra Luftforsvaret som er tildelt Krigskorset med to sverd.

Heglund ikledd flygerutstyr.

Svein Heglund var født 10. desember 1918 i Kristiania og døde 18. juni 1998 i Oslo. På bildet har han på seg flyverutstyr.

Frakken på bildet nedenfor er fra tiden da Heglund var Generalmajor og sjef for Luftforsvarets Forsyningskommando.  Denne stillingen hadde han frem til 1982.

Frakk etter Generalmajor Svein Heglund. Frakken er navnet.