FM/1913

Sweden

Svensk forsøk til M/1894-14 karabin

Historie

De svenske forsøkene med en ny knivbajonett til M/1894-14-karabinen ble besluttet i 1913 og den fjerde desember 1913 fikk bajonetten betegnelsen forsøksmodel FM/1913.  500 forsøksbajonetter ble bestill fra Carl Gustaf Stads fabrikker.

300 av disse bajonettene i 1913 først testet ved K8, Norrlands Dragonregemente. Siden ble tilsammen 100 av bajonettene også prøvd ut ved K1, Livgardet til häst og K3, Livregementest husarer. 

Utprøvningen foregikk helt til første november 1915, og bajonetten dannet grunnlaget for den senere bajonettmodellen M/1914. Det er trolig at FM/1913-førsøksmodellen fortsatt ble brukt etter at M/1914-bajonetten ble tatt i bruk ved avdelingene.

Svensk forsøksbajonett FM/1913

Bajonetten

Bajonetten er en knivbajonett med dobbeltegget blad.

FM/1913 nederst, M/1914 øverst

Bajonetten minner om den mye vanligere senere M/1914 bajonetten, men den har noen spesielle kjennetegn:

  1. parerbøylen er piperingen av tykkere stål enn den er på resten av parerbøylen. På M/1914 er piperingen like tykk over alt.

Piperingen er smalere på M/1914 øverst enn den er på FM/1913 nederst

2. Låsebolten er rundt på FM/1913-bajonetten. På M/1914 er den oval.

På FM/1913 nederst, er låsebolten rund, mens på M/1913 er bolten mer ovalt formet.

3. Låsebolten har forskjellig skruehode på FM/1913 og M/1914. Knappen er også plassert litt mer ut mot kanten.

4. Låseknappen er mer utstående på FM/1913 enn på M/1913.

FM/1913 øverst, M/1913 nederst

Detalj av knapper, FM/1913 til venstre, M/1914 til høyre

5. Spissen er vanligvis spissere på FM/1913-bajonetten enn på modell M/1914.

FM/1913 til høyre, M/1914 til venstre

6. Balgen er vanligvis forskjellig. På samme måte som på bladet, er spissen på balgen til FM/1913 bajonetten spissere enn den nyere typen. Dopskoen har en annen form og selve balgen har en annen overflatebehandling enn den senere balgen.  Noen tidlige M/1914 bajonetter ble dog gitt en balg som er lik den til forsøksbajonetten.

Balgen til M/1913-bajonetten nederst, balg til M/1914-bajonetten øverst.