Dansk sabelkvast gammel type

Denmark

Til M/1867-, M/1889-, M/1915-bajonetten ble det av korporaler brukt en sabelkvast i fargene til det danske Kongehuset (de Oldenborgske farger) rødt og gull.

M/1915-bajonett med sabelkvast

Sabelkvastene av denne utførelsen ble først brukt fra omkring 1910 til 1923. Siden ble de under det tyske okkupasjonen brukt frem til 1943.