Dansk heng til M/1950

Denmark

Variant 1

Heng til M/1950 bajonetten, merket FKF og 1956. FKF står for Forsvarets Krigsmateriel Forvaltning, som var navnet som ble brukt mellom 1952 og 1961 på Hærens Tekniske Korps.

Undersiden av heng produsert ved FKF

Variant 2

Heng til M/1950 merket HMAK, HMAK står for Hærens Materielkommando. HMAK ble opprettet i 1967 og lagt ned i 2006.

Undersiden av heng merket HMAK

Dansk M/1950 kan du lese om her