Brown Bess

Norway  Denmark  Sweden  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Døllebajonett for Brown Bess muskett

Den britiske Brown Bess-musketten var på starten av 1800-tallet var verdens mest utbredte muskett. I Storbritannia ble musketten brukt fra 1722 til 1838. I Norge ble den blant annet brukt av infanteriregimentene i krigene med Sverige på starten av 1800-tallet. Brown Bess ble benyttet i en rekke land blant annet Norge, Danmark og Sverige. Sverige mottok den i 1812, som støtte fra Storbritannia. (såkalte subsidie-gevær). I Sverige ble den brukt blant annet på Gotland.

Musketten ble brukt med en døllebajonett som finnes i flere forskjellige varianter.

Brown Bess

Dimensjoner (lengde i mm)

Lengde Lengde bladLengde dølleDiameterVekt
ca 545ca 435ca 100ca 25

Bajonetten har en hulslipning på hver av de to kortsidene.

Brown Bess

Brown Bess-døllen

Døllen sett ovenfra

Brown Bess-bajonetter brukt på Gotland. Bajonettene er merket med N (Norra), M (Mellan) og S (Södra) bataljon. Det finnes også en fjerde markering V (for Visby) Svenskene mottok bajonetter og geværer fra Storbritannia som støtte etter krigen med Russland.

Bajonetter brukt på Gotland.

Leirvakt på Kongsvinger Festning med Brown Bess muskett og bajonett