M/1791 kort

M/1791 kort.

Sweden

Døllebajonett til M/1791-flintlåsmuskett

Bajonetten kan finnes avkortet, men det finnes også sjeldnere utgaver av denne bajonetten som ble produsert med opprinnelig kort blad. Disse bajonettene ble trolig brukt av underoffiserer.

Dimensjonene til den uavkortede bajonetten vil du finne i en tabell nedenfor:

Opprinnelig kort M/1791 bajonett