Dor til svensk M/1914-balg

Sweden

Svensk dor for oppretting av balg til  M/1914-bajonetten

Siden bajonettbalger i stål ofte får bulker og skjevheter er det praktisk å ha et verktøy for å rette opp slike skader.

Skaden rettes opp ved at munnblikket på belgen først fjernes, hvorpå doren bankes inn i åpningen på balgen. Dette vil gjøre at bulker og skjevheter i balgen fjernes.

Dor til den svenske M/1914 øverst på bildet, M/1914 bajonett med balg nederst. Doren har den samme profilen som balgen til bajonetten.

Doren er merket og produsert av Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori

Detaljebilde av tuppen av doren

Detaljebilde av baksiden av doren