Dansk M/1995

Denmark

Dansk knivbajonett M/1995 brukt som feltkniv

Den Danske Kongelige Livgarde brukte en US M7-bajonett som feltkniv. Denne har fått danske betegnelsen M/1995.

Bajonetten nedenfor er avbildet med en US M8A1-balgt produsert på Kongsberg. Hvilke balger og heng som benyttes i Danmark må avklares nærmere.

US M7-bajonett