Tyskprodusert døllebajonett omkring 1740

Tyskprodusert infanteri-muskett brukt på Gotland

Sweden  Germany

Etter krigene med Russland så svenskene behovet for å styrke forsvaret av Gotland. Da svenskene mottok subsidiegevær fra England i 1808-1812, ble noen av disse sent til Gotland.

Bajonetten nedenfor er en av bajonettypene som ble brukt til forsvaret av Gotland. Døllebajonetten er opprinnelig produsert i en statene som i dag er i Tyskland fra omkring 1740.

Tyskprodusert bajonett med glatt dølle produsert rundt 1740. Bajonetten har svenske stempler

Bajonetten har hullslipning på de to smale sidene. Døllen er glatt uten forsterkelsering i enden.

Nærbilde av døllen

Noen av bajonettypene som ble brukt på Gotland på starten av 1800-tallet. Fra toppen nederlandsk bajonett fra omkring 1730, midten tysk bajonett fra omkring 1740, nederst Brown Bess bajonett brukt på Gotland.