M/1915-52

Sweden

Svensk Knivbajonett for M/1894-14 karabinen

Denne knivbajonetten ble laget ved å korte ned en M/1915-bajonett. Det lange knivbladet ble kortet ned fra omtrent 500 mm, slik at det nå bare er ca 185 mm. Bladet ble så blånert. Balgen er en forkortet balg til M/1915, en forkortning som er røft gjort. Det var bare 50 eller 30 bajonetter som ble modifisert. Den ble trolig brukt med et vanlig M/1915-heng.

Tilpasningen ble gjort på marinebasen på Skeppsholmen i Stockholm.

M/1915-52

M/1915-52. Bildet viser at balgen er grovt tilpasset

M/1915-52 i heng

Bajonetten har trolig blitt benyttet til paradeoppdrag.

M/1915 øverst, M/1915-52 nederst, med heng

M/1915 øverst, M/1915-52 nederst