Lee Enfield No.4

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  Norway  Denmark

Spiker og døllebajonett til Lee Enfield No. 4

Den britiske Lee Enfield-riflen (SMLE No. 1 Mk. III og No. 4 Mk. I) ble brukt av den norske brigaden i Skottland under andre verdenskrig. Etter krigen var den standardgeværet i hæren og i Tysklandsbrigaden frem til 1952. Da man gikk over til amerikanske våpen. Den ble også brukt under motstandskampen under krigen, hvor riflen ble sluppet ned med flydropp.

Lee-Enfield bajonett liggende på bruksanvisning av Lee-Enfield-geværet. Beskrivelsen ble trykket i London i 1943, og inneholder blant annet beskrivelse på hvordan man skal sikte med påmontert bajonett på forskjellige distanser.

På grunn av ressursmangel, ble Lee Enfield-riflen No. 4 Mk. I gitt en kort spiker-bajonett.

Lee Enfield No. 4 Mk. II* bajonett med balg

Lee Enfield No. 4 Mk. II* med eldre heng

I Norge var det trolig N0. 4 bajonetter av typene Mk. II og Mk. II* som ble brukt.

Mk. II* bajonetten var enklere på produsere enn den tidligere utgaven. På denne var døllen og bladet smidd hver for seg og satt sammen senere. På Mk. II ble døllen og bladet smidd i ett stykke.

No. 4 Mk. II øverst og No. 4 Mk. II* nederst

På bildet over ser vi øverst en No. 4 Mk. II N.67. Denne ble produsert av Singer Manufacturing i Clydebank i Scotland. N.67 var koden til Singer. Disse ble her produsert i 1.4 millioner eksemplar. Bajonetten nederst er en No. 4 Mk. II* L.Eng S.376. Denne ble produsert av Lewisham Engineering (S.376 var koden til fabrikken). Denne produsenten laget disse i ca 84.000 eksemplarer.

På denne siden finner du mer informasjon om noen heng til Lee Enfield bajonetter.

Dansk bruk

Bajonetten fikk dansk betegnelse, M/1945 E, og var i bruk i Danmark fra 1946. Den ble i følge Per Holmbäck utfaset da Gevær M/50 ble introdusert.