Pluggbajonetten

De første bajonettene som ble tatt i bruk av kalles pluggbajonetter eller spunsebajonetter. Bajonetten ble festet til skytevåpenet ved at det ble tredd ned i løpet (plugget i løpet). Denne bajonett-typen har den åpenbare ulempen at våpnene ikke kunne avfyres med bajonetten på plass og bajonetten måtte fjernes før man fikk ladet på nytt. For å bøte på dette ble døllebajonetten utviklet.

Pluggbajonetten ble brukt i Skandinavia på slutten av 1600-tallet og var tidlig på 1700-tallet utkonkurrert av døllebajonetten.