Kongsberg Våpenfabrikk

Kongsberg Våpenfabrikk (1814-1987) var den viktigste og største produsenten av bajonetter og våpen generelt i Norge. Fabrikken var i begynnelsen statseid. I 1987 ble den pga økonomiske problemer nedlagt, men ble delvis videreført med opprettelsen av selskapet Norsk Forsvarsteknologi.

Websiden til Kongsberg Våpenhistoriske Forening viser en god oversikt over våpen produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk og tallene i tabellen nedenfor er delvis hentet derfra.

Oversikt over bajonetter produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk.

ModellTypeAntall (ca)
M/1825Døllebajonett
M/1829Døllebajonett
M/1834Døllebajonett200
M/1842Døllebajonett400
M/1843Døllebajonett<900
M/1842/44Døllebajonett<200
M/1846Døllebajonett2.700
M/1848 (M/1855?)Sabelbajonett110
M/1849Døllebajonett6.000
M/1851 (dølle)Døllebajonett
M/1851 (sabel)Sabelbajonett
M/1855Døllebajonett3.700
M/1859Sabelbajonett
M/1860-67Sabelbajonett>52.000
M/1860-67Døllebajonett12.000
M/1862/66Sabelbajonett304
M/1867 (18 lødig)Døllebajonett
M/1876Sabelbajonett975
M/1884 HærenKårdebajonett28.162
M/1884 MarinenKnivbajonett729
M/1894 Knivbajonett101.750
M/1913Knivbajonett3.000
M/1916Knivbajonett43.481
M/1894/43Knivbajonett
M/1916/43Knivbajonett
M/1942 SLGKnivbajonett
M/1954Knivbajonett
M/1956 (M/1894)Knivbajonett31.000
M/1968Balg
Forsøksbajonetter
FM/1878Sabelbajonett75
FM/1912Knivbajonett50